HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ VÀ NỘI THẤT PTN Công Ty Cao Su Bình Dương

Posted on Công trình 124 lượt xem

_ Cty Cổ Phần Thiết Bị KHKT Tiến Lộc đã thực hiện thiết kế lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý khí cty CP cao su Bình Dương.

_ Cung cấp trang thiết bị phục vục công tác nghiên cứu.