Công trình tại Công Ty Cp Thủy Sản Sóc Trăng

Posted on Công trình 88 lượt xem

Quá trình thi công lắp đặt tủ hút, chụp hút và tủ cấy vi sinh tại Công trình tại Công Ty Cp Thủy Sản Sóc Trăng.