Công ty Tiến Lộc đã vinh dự được cung cấp và hợp tác với các khách hàng như:

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH

TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH

TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH

TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY VINAMILK

TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOA TP.HCM

NHÀ MÁY IN VIETTEL

VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY UNI PRESIDENT VIỆT NAM

CÔNG TY CP BV PHARMA

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

CTCP Vàng Bạc Đá Quý PNJ Phú Nhuận

TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

Mercedes-Benz Việt Nam

CTY TNHH Chugai Technos VN

Công ty TNHH Cargill Việt Nam

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HCM

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

Công ty Tiến Lộc đã vinh dự được cung cấp và hợp tác với các khách hàng như:

1/TRUNG TÂM TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3.

2/CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH.

3/ TRUNG TÂM SẮC KÝ HẢI ĐĂNG.

4/ CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

5/ CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

6/ CÔNG TY VINAMILK

7/ VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG- ĐẠI HỌC QUỐC GIA

8/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AB MAURI

9/ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HCM

10/ TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM

11/TRƯỜNG ĐẠI HOC BÁCH KHOA TP.HCM

12/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

13/TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

14/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM.

15/ CÔNG TY UNI PRESIDENT VIỆT NAM

16/ VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

17/ CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI

18/ CÔNG TY MASSAN

19/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

20/ VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

21/ CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH

22/ MERCEDES BENZ VIỆT NAM

23/ CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM

24/ NHÀ MÁY IN VIETTEL

25/ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á

26/ CÔNG TY TNHH CHUGAI TECHNOS VIỆT NAM