Giám đốc

Mr. Niệm: 0913.89.83.86

Kinh doanh

Ms. Mỹ: 086.2011.151

Điện thoại: 028.6259.2114

Kinh doanh 1: 028.3886.4146

Kinh doanh 2: 0974.249.439

Kinh doanh 3: 0862.011.127

Kỹ thuật

Mr. Cầm: 0913.827.169

Mr. Thon: 0937.307.123

Mr. Giảng: 0329.485.958

Mr. Duy: 0902.244.532

Nhân sự

Ms. Trang: 076.5217.935

hoặc 028.6259.2339

    HOẶC ĐỂ LẠI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI BÊN DƯỚI