BUỒNG CÂN LAF TẠI BV Pharma

Posted on Công trình 109 lượt xem

Công ty cp thiết bị KHKT Tiến Lộc đã thực hiện tư vấn, thiết kế lắp đặt nội thất, phòng sạch cho việc cân thuốc cho nhà máy BV Pharma.