Nội thất phòng thí nghiệm DH Quốc tế – International University

Posted on Công trình 31 lượt xem

Cty Cổ Phần Thiết Bị KHKT Tiến Lộc đã thực hiện công trình tại trường DH Quốc tế – International University.

-Thiết kế nội thất phòng thí nghiệm

-Lắp đặt nội thất

-Cung cấp các thiết bị thí nghiệm