TỦ VÔ CƠ HÓA MẪU CÓ HÚT XỬ LÝ KHÍ ĐỘC

  • Tủ hút và sấy mẫu nhiệt độ cao có thải hơi axít, mẫu sấy có mùi hôi, dung môi hữu cơ. Gia nhiệt theo tiêu chuẩn trong tủ hút cho các ứng dụng, đặc biệt trong vô cơ mẫu với các loại acid độc hại.