MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT

Mã sản phẩm: uniSTIRRER2
Giá:Liên hệ
Mô tả:
MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT

Model: uniSTIRRER2

Hãng SX: LLG-Đức