XỬ LÝ KHÍ THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP, PHÒNG THÍ NGHIỆM

Ưu điểm:

  • Có khả năng hấp thụ các chất độc hại 95% – 99%
  • Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống và vận hành thấp
  • Có khả năng vận hành tự động
  • Hệ thống xử lý khí thải gọn gàng, tiết kiệm diện tích, có thể gom lại nhiều phòng để xử lý khí thải cùng một lúc