MÁY KHUẤY TRỘN NHŨ HÓA MẪU CHÂN KHÔNG 

MÁY KHUẤY TRỘN NHŨ HÓA MẪU CHÂN KHÔNG

Mã sản phẩm: Princess Candy

Công dụng: Máy khuấy trộn nhũ hóa mẫu chân không dùng để nấu không áp suất, nấu áp suất, hút chân không, hút chân không kép, nấu hòa tan, sục khí, nung chảy kẹo mềm.

Năng suất: 3 – 6 kg/mẻ