MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM S5-TỰ ĐỘNG- behr

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Model:  S 5           

Hãng : Behr  –  Nước SX :  Đức.

Tự động bơm H20, NAOH, H3BO3,

Tự động hút cặn mẫu
Số lượng chương trình: 99
Tùy chọn kết nối cho máy chuẩn độ

Máy chưng cất và chuẩn độ  xác định Nitrogen hoàn toàn tự động.