MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM S4 – behr

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM/NITROGEN

Model: S 4

Hãng : Behr –  Nước SX : Đức

Lưu trữ 99 chương trình chưng cất

Lập trình thời gian tự động thêm H2O

Lập trình thời gian tự động thêm NaOH

Lập trình thời gian tự động thêm H3BO3