MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM S3 – behr

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM/NITROGEN

Model:  S 3

Hãng : Behr – Nước SX :  Đức.

  • Lưu trữ 10 chương trình chưng cất
  • Lập trình thời gian tự động thêm H2O
  • Lập trình thời gian tự động thêm NaOH