LÒ NUNG

  • Mã sản phẩm: LE6/11/B150
  • Giá:Liên hệ
  • Mô tả:Vỏ đôi, độ ổn định nhiệt cao, cách nhiệt tốt tiêu tốn ít năng lượng điện và vỏ bên ngoài má